Видео

Машина за пакување картички со блистер четкички за заби

Машина за пакување блистер за батерии од 9V

Автоматска машина за пакување картички со блистер

Машина за пакување блистер картички со леплива кука

Машина за пакување на картички за блистер за гас запалка

Машина за пакување со школки

Автоматска машина за пакување четки за заби

Машина за пакување блистер за батерии од 9V

Автоматска машина за пакување картички со блистер за батерии за пакет со батерии од Иран АА/ААА

Целосно автоматска машина за пакување картички со блистер со батерии

Машина за пакување батерии со 2 ќелии

AC-350 Автоматска машина за пакување картички со блистер

Машина за пакување четка за заби AC-320B

Машина за слама за хартија со приклучок за хартија AC-12G

Машина за правење блистер AC 320A

AC 02 машина за пакување со единечна слама од хартија

Машина за пакување картички со блистер со повеќе пенкала

Машина за пакување блистери од штици со синџир AC-600

AC 12 машина за слама за хартија

Машина за пакување картички со ротирачки блистер AC 350